Press release

FORTSATT STABIL TILLVÄXT I TRANSAKTIONSVOLYMER FÖR OKTOBER OCH NOVEMBER 2007

Under oktober månad uppgick transaktionsvolymen till 54 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om cirka 20 procent mot föregående månad. För november månad beräknas transaktionsvolymen uppgå till drygt 60 miljoner kronor.Transaktionsvolymerna för oktober och november månad tillsammans överstiger volymerna för hela det tredje kvartalet. Volymökningen mellan tredje och fjärde kvartalet 2007 beräknas väl överstiga 30 procent.Idag, torsdag den 29 november klockan 14:30, presenterar VD Per Sunnemark Paynova AB på Financial Hearings och Stockholm Corporate Finance Small Cap Seminar på Operaterassen. För länk till webbsändningen av presentationen, se www.paynova.com under rubriken Nyheter eller www.financialhearings.com. Webbsändningen kan även ses i efterhand.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, vd och koncernchef070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 12 språk med 11 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com