Press release

INBJUDAN TILL PAYNOVAS PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 100 14Björn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08- 517 100 02OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av internetbaserade betaltjänster. Bolaget erbjuder tre grundtjänster riktade framförallt till större e-handlare: Paynova Sales Partner, Paynova Processing och Paynova Account. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden och en version av Paynova Account som är speciellt anpassad för onlinebaserade spelbolag, Paynova InGame. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.