Press release

INBJUDAN TILL PAYNOVAS PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 5052 0110, via Paynovas hemsida www.paynova.com eller via Financial hearings hemsida www.financialhearings.com.Efter mötet finns en inspelning av telefonkonferensen samt presentationen tillgängliga på Paynovas hemsida.Stockholm den 25 augusti 2010Paynova AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, VD PaynovaTelefon: 08 – 517 100 14Mobil: 070 – 787 19 70OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget riktar sig framförallt till större e-handlare och erbjuder en bastjänst samt en rad tilläggstjänster, däribland avancerad bedrägeriövervakning. Därutöver erbjuds en helhetstjänst, inklusive betalning, som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.