Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS FÖR PRESENTATION AV PAYNOVAS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 46 (0)8 5052 0110Stockholm den 11 november 2010Paynova AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, VD PaynovaTelefon: 08 – 517 100 14Mobil: 070 – 787 19 70OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget riktar sig framförallt till större e-handlare och erbjuder en bastjänst samt en rad tilläggstjänster, däribland avancerad bedrägeriövervakning. Därutöver erbjuds en helhetstjänst, inklusive betalning, som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.