Press release

JOHAN WAXBERG VD I PAYNOVA

– Paynova befinner sig i en fas där de viktiga avtal som vi har träffat börjar att fyllas med volymer, säger Johan Waxberg. – Vår bransch har ett tidsfönster som det nu gäller att utnyttja, så det skall bli roligt att få vara med och leda Paynova i detta arbete. Min roll blir närmast att fullfölja styrelsens strategi för att få upp volym och resultat i verksamheten. – Det är styrelsens bedömning att Johan Waxberg är bäst lämpad till att leda företaget, säger styrelsens ordförande Peter Enström. – Johan har också under året på ett föredömligt sätt kombinerat ekonomisk kompetens med kommersiell insikt och aktivt deltagit vid tillkomsten av flertalet av Paynovas avtal.Johan Waxberg, född 1961, är civilekonom. Under åtta års tid har han varit anställd vid Ernst&Young, och därefter som ekonomichef och vice Vd vid två IT-företag. Förutvarande Vd, Pelle Hjortblad, har f.n. specifika arbetsuppgifter för att slutföra vissa pågående internationella förhandlingar och står i övrigt till bolagets förfogande. www.paynova.comFör ytterligare information, kontakta:Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova ABTfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.seJohan Waxberg, Vd, Paynova ABTfn: 0706 – 88 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.