Press release

KAMMARRÄTTEN AVSLÅR ÖVERKLAGANDE OCH FASTSTÄLLER LÄNSRÄTTENS DOM AVSEENDE MERVÄRDESSKATT

Paynova AB har tidigare inbetalt de momsbelopp för redovisningsperioden september 2004 till januari 2006 som tvisten avsåg varför Kammarrättens avslag inte har någon omedelbar likviditetspåverkande effekt för Paynova AB. Kammarrättens avslag innebär vidare att Skatteverket kommer att begära rättning av samtliga Paynovas deklarationer avseende mervärdesskatt sedan januari 2006.Mot bakgrund av osäkerheten i beskattningsfrågan har Paynova i den löpande redovisningen reserverat cirka 50 procent av den ingående mervärdesskatten till och med den 31 mars 2009. Baserat på Paynovas nya affärsmodell har bolaget gjort bedömningen att någon ytterligare reservering därefter inte varit nödvändig. Per den 30 juni 2010 uppgick reserveringen till 12,4 miljoner kronor. I övrigt hänvisas till Paynovas beskrivning av mervädeskattefrågan i delårsrapporten för första halvåret 2010.Bolagets bedömning är att Kammarrättens avslag inte kommer att få några resultatmässiga konsekvenser. Det belopp som skall inbetalas kan inte fastställas förrän samtliga deklarationer har rättats. Stockholm den 4 oktober 2010Paynova AB (publ)———————————————————————————FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.