Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

”Efter ett omtumlande första kvartal med stora omställningar till följd av det uppsagda strukturavtalet med det indienbaserade företaget Xponse, kan vi nu återgå till att fokusera på slutförandet av Paynovas omstrukturering och att lägga kraften på sälj- och marknadsinsatser inom våra prioriterade segment. Vi fortsätter också utvecklingsarbetet och har under kvartalet implementerat flera viktiga komponenter i vår betaltjänst. Bland annat kan vi nu erbjuda betalningssättet GiroPay i Tyskland och iDeal i Holland, vilket klart stärker vår konkurrenskraft på dessa marknader. Transaktionsvolymerna ökar återigen på rullande månadsbasis. Exempelvis fortsätter samarbetet med SJ att uppvisa en stabil tillväxt, och antalet anslutna handlare inom ramarna för vårt samarbete med tyska STRATO fortsätter att öka. Vi ser också goda förutsättningar för att skapa ytterligare kundrelationer på flera marknader i Europa, bland annat genom samarbetena med STRATO, Lycos Europe och övriga samarbetspartner. Med en bättre kostnadsbild och en fortsatt hög takt i utvecklingen av våra kundrelationer bedömer jag att 2007 kommer att bli ett genombrottsår för Paynova med det fortsatta målet att vara kassaflödespositiva på månadsbasis i slutet av 2007” sade verkställande direktören Per Sunnemark i en kommentar.Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med den framlagda årsredovisningen och ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som innehar aktier i Paynova ej deltog i beslutet. Årsstämman beslutade att omvälja Lars Guldstrand, tillika ordförande, samt Dan Blomberg, Magdalena Bonde, Bengt Holmqvist och Ulf Risberg till ordinarie styrelseledamöter. Karl-Magnus Karlson invaldes som ny styrelseledamot. Erik Hallberg har tidigare under 2007 på egen begäran utträtt ur styrelsen. Marie-Louise Kjellström utträdde på egen begäran ur styrelsen i samband med stämman. Den nytillträdande styrelseledamoten Karl-Magnus Karlsson redogjorde för sin bakgrund och sina erfarenheter inom främst IT, Internet och finansmarknaden. Karl-Magnus är styrelseledamot i ett av Rysslands största internationella mjukvaruföretag ABBYY. ABBYY svarar bland annat för hälften av alla världens installerade OCR-scanners. Bolaget har över 600 anställda på sju kontor runtom i världen. Karl-Magnus ingår också som grundare och medlem i den kinesiska venturegruppen CIV, China Internet Ventures, som bistår kinesiska företag i affärer med västvärlden och vice versa.Karl-Magnus var exempelvis involverad i utveckling och försäljning av den kinesiska sökmotorn 3721 som 2004 såldes till Yahoo för omkring 120 MUSD. Ytterligare information om Karl-Magnus kan sökas på www.c-i-v.com/management. ”Det känns mycket stimulerande att förstärka Paynovas styrelse med Karl-Magnus Karlsson, som med sin omfattande internationella erfarenhet och ett globalt nätverk kommer att bli en stor tillgång för bolaget. Karl-Magnus erfarenhet av att utveckla bolag inom Internet och ny teknologi, och dessutom i internationella sammanhang, kommer att komma till stor användning i Paynovas expansion och i det fortsatta styrelsearbetet” sade styrelsens ordförande Lars Guldstrand.Valberedningen föreslog att arvode att fördela till styrelsen skall uppgå till 725 000 kronor varav 350 000 kronor till ordföranden och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Det föreslogs också att ett belopp om högst 1 000 000 kronor skall stå till styrelsens förfogande som ersättning till styrelseledamöter för utskottsarbete eller för särskilda överenskomna arbetsinsatser utöver vad som ingår i styrelsearvodet. Årsstämman beslutade i enlighet med förslagen. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTALars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)Telefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com