Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA

Verkställande direktören Johan Waxberg betonade i sitt anförande att bolaget nått den fas när det grundläggande behovet av att träffa avtal med referenskunder uppnåtts. Bolagets ledningsgrupp fokuserar nu på installation och driftsättning av Paynovas betallösning hos storkunder och partner. Som exempel nämndes att driftsättning hos Swebus Express pågår samt att installationsarbetet hos Ryanair har inletts. Ledningsgruppen prioriterar också att genom marknadsbearbetning öka transaktionsvolymerna från redan avtalade e-handlare. Mot bakgrund av önskemål från aktieägare och med anpassning till reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen föreslagit att bolagsstämman skall besluta att styrelsens ordförande skall sammankalla en nomineringskommitté inför ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2005. Sammansättningen av nomineringskommittén skall presenteras på bolagets hemsida snarast möjligt eller senast 60 dagar före ordinarie bolagsstämma. Alla beslut under stämman var enhälliga.Stockholm den 24 februari 2005Paynova AB (publ.)StyrelsenKommande informationstillfällen:Ordinarie bolagsstämma: 12 maj, 2005Delårsrapport 1 jan – 31 mars: 12 maj, 2005Delårsrapport 1 april – 30 juni: 25 augusti, 2005Delårsrapport 1 juli – 30 september: 10 november, 2005För ytterligare information, kontakta:Johan Waxberg Vd, Paynova ABTfn:070 – 688 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comMats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comwww.paynova.com Om Paynova ABPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder ett flertal kontobaserade tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.