Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 26 MAJ 2020

Paynovas extra bolagsstämma hölls onsdagen den 26 maj 2020 kl. 17.30 i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission om högst 500 000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 500 000 kronor. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, RoosGruppen AB.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission om högst 2 290 153 aktier, varigenom bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 2 290 153 kronor. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 17 juni 2020.

För mer information om ovan beslutade emissioner, se bolagets pressmeddelande från 24 april 2020.

Protokoll från extra bolagsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Anders Persson, Styrelseordförande Paynova
anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 maj 2020 klockan 18:40 CEST.