Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Paynovas extra bolagsstämma hölls onsdagen den 17 juni 2020 kl. 17.30 i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Daniel Ekberger som ordinarie styrelseledamot. Styrelsen består för tiden intill slutet av nästa årsstämma av Daniel Ekberger, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg.

Val av ny styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Daniel Ekberger som styrelsens ordförande. Det noterades att Anders Persson avgått från sitt styrelseuppdrag.

Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Daniel Ekberger ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseordförande som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2021.

För mer information, se bolagets pressmeddelande från 22 maj 2020.

Protokoll från extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, Styrelseordförande Paynova
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 juni 2020 klockan 18:15 CEST.