Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA DEN 7 DECEMBER 2005

Paynovas övriga styrelseledamöter utsågs vid ordinarie bolagsstämman den 18 maj. För att säkerställa den planerade kapitalanskaffningen, i det fall TO 6 inte fulltecknas, har styrelsen föreslagit och bolagsstämman nu beslutat att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under perioden 1-31 januari 2006, besluta om en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen skall avse högst så många aktier att bolaget sammanlagt tillförs emissionslikvider om 16 MSEK, efter avdrag för vad som inflyter genom teckning enligt TO 6.Samtliga beslut under stämman var enhälliga.”Paynova är ett spännande bolag med stor potential, och jag ser som nyvald ordförande fram emot att vara med i den utvecklingen. Bolaget har under året tagit flera viktiga steg från att i huvudsak ha varit ett utvecklingsbolag till att nu vara ett marknadsorienterat driftsbolag med kraftigt ökade transaktionsvolymer och intäkter. Bolaget har dessutom utvecklats från att vara en lokal svensk spelare till att bli en i hög grad internationell aktör. Med ett efterfrågat erbjudande och en stark ledning står Paynova idag väl rustat för fortsatt internationell expansion.”, sade Paynovas nyvalde ordförande Lars Guldstrand.Stockholm den 8 december 2005 Paynova AB (publ)StyrelsenFör ytterligare information kontakta:Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB Telefon: 070-528 81 81Bengt Holmqvist, ordförande i valberedningenTelefon: 070-856 06 10Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Kunderna och konsumenterna kan genom Paynova välja det påfyllnads- och betalningssätt man önskar: Paynova-plånbok, kontokort, Internetbank, giro och ett flertal lokala betalningsalternativ på 8 språk och med 7 olika valutor. E-handlarna har tillgång till allt detta i ett säkerhetscertifierat gränssnitt med Paynova som enda motpart.Paynova har avtal med över 900 e-handlare, framförallt inom de prioriterade segmenten resor, detaljhandel, media och nätverksspel. Exempel på avtalspartners är Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Paynova har 25 anställda och är sedan 2004 noterat på NGM. Mer information finns på www.paynova.se