Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen föredrogs för stämman. Verkställande direktören Pelle Hjortblad redogjorde för verksamheten och för den utveckling som Paynovaplånboken genomgår till nya affärsområden. Den omvalda styrelsen utgörs av Peter Enström, Magdalena Bonde, Dan Blomberg, Bengt Holmqvist, Ulf Risberg samt Magnus Unger. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 250.000 kronor att fördelas enligt styrelsens eget bestämmande. För den skull att enskild styrelseledamots arbetsuppgifter utsträcks till att omfatta betydligt mer än sedvanligt styrelsearbete, bemyndigades styrelsen att kunna utge en särskild ersättning om sammanlagt maximalt 250.000 kronor under året.Alla beslut under stämman var enhälliga. Stockholm den 7 maj 2004Paynova AB (publ.)StyrelsenKommande informationstillfällenDelårsrapport 1 april – 30 juni: 26 augusti, 2004Delårsrapport 1 juli – 30 september: 11 november, 2004För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, informationschef, tfn: 0708-754 920 e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, tfn: 070-181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com www.paynova.comOm PaynovaPaynova AB, som börsintroducerades på NGM den 26 februari 2004, erbjuder säkra betallösningar på internet i form av en elektronisk plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Den elektroniska plånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken genom VISA och MasterCard. Sedan starten 2001 har Paynova AB slutit avtal med över 500 sajter som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. VD är Pelle Hjortblad. Paynovas noteringsprospekt i sin helhet finns på www.paynova.com