Press release

LARS GULDSTRAND FÖRESLÅS TILL NY ORDFÖRANDE I PAYNOVA

”Jag delar min tid mellan flera förtroendeuppdrag och har idag en för hög arbetsbelastning. Jag har under en tid önskat frigöra tid till några av mina egna investeringar genom att minska mitt styrelseengagemang i Paynova. Jag har dock velat avvakta till dess jag sett att bolaget kommit ur utvecklingsfasen och fått operationell stabilitet, samt att ordförandesuccessionen är ordnad. Därför är det nu ett naturligt steg att låta Lars Guldstrand leda arbetet in i nästa fas med fokus på internationell försäljning och resultatinriktad volymutveckling”, säger Peter Enström.Peter Enström valdes in i Paynovas styrelse 2002 och har varit ordförande sedan augusti 2002. ”Peter Enström har lett styrelsearbetet under en intensiv period då Paynova etablerat en spännande marknadsposition. Vi respekterar Peter Enströms beslut och vi vill tacka honom för hans goda insatser under denna tid. Nu ser vi fram emot att förstärka styrelsen inför nästa fas i Paynovas utveckling”, säger Bengt Holmqvist, ordförande i valberedningen och en av Paynovas grundare. För ytterligare information kontakta:Peter Enström, styrelseordförande, Paynova AB Telefon: 070-574 99 82Bengt Holmqvist, ordförande i valberedningenTelefon: 070-856 06 10Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Kunderna och konsumenterna kan genom Paynova välja det påfyllnads- och betalningssätt man önskar: Paynova-plånbok, kontokort, Internetbank, giro och ett flertal lokala betalningsalternativ på 8 språk och med 7 olika valutor. E-handlarna har tillgång till allt detta i ett säkerhetscertifierat gränssnitt med Paynova som enda motpart.Paynova har avtal med över 900 e-handlare, framförallt inom de prioriterade segmenten resor, detaljhandel media och nätverksspel. Exempel på avtalspartners är Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Paynova har 25 anställda och är sedan 2004 noterat på NGM. Mer information finns på www.paynova.se