Press release

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE TECKNAR NYEMISSION I PAYNOVA

”Det är glädjande att mina medarbetare tror så mycket på det vi gör. Extra roligt att vår CFO, Bjarne Ahlenius, väljer att investera 2 MSEK för att få en substantiell ägarandel i Paynova”, säger VD Daniel Ekberger Styrelsen för Paynova AB (publ) har därmed beslutat om en riktad nyemission till ledande befattningshavare samt befintlig aktieägare genom att emittera 13 868 982 nya aktier. Styrelsens beslut förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma vilken hålls den 19 december 2014. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela ledningen i Bolaget nya aktier för att därigenom skapa ett incitament för ledningen samtidigt som nyemissionen ger Bolaget nödvändigt likviditetstillskott. Teckningskursen som är 0,38 SEK motsvarar den genomsnittliga börskursen för Bolagets aktie under de fem närmast följande börsdagarna före denna dag. Med börskurs avses slutkurs och i avsaknad av sådan, köpkurs. Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 8,7 procent samt tillför bolaget 5.270 KSEK före emissionskostnader. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 november 2014 klockan 09.00.   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.