Press release

(NGM: PAY) SISTA HANDELSDAG DEN 30 MAJ 2007 FÖR PAYNOVAS TECKNINGSOPTION 2005/2007 (TO 3)

Omräkningen enligt optionsvillkoren innebär att innehav av tio (10) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Paynova AB (publ.) till teckningskurs 11,98 SEK per ny aktie. StyrelsenPaynova AB (publ.)OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com