Press release

NY BETALTJÄNST SÅLDE SLUT PÅ DREAMHACK-BILJETTERNA PÅ 22 TIMMAR

Tidigare i veckan offentliggjordes att Paynova utsetts till exklusiv leverantör av en komplett betaltjänst för DreamHacks biljettförsäljning över Internet. Betalningarna sker med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker och ett flertal internationellt anpassade betalningssätt. Målet med systemet är att göra det enklare för eventuella besökare att köpa biljetter. ”Vi aldrig någonsin sålt så många biljetter på så kort tid! Vi har fått ett helt fantastiskt gensvar och vi tror att en anledning är att vi gjort det enklare för besökarna att betala. Vår förhoppning nu är att vi skall kunna släppa ytterligare biljetter i oktober”, säger Robert Ohlén, VD för DreamHack ABAtt systemet har gjort det enklare för besökarna är en av förklaringarna till att biljetterna såldes slut på 22 timmar. Utmärkande är också antalet påbörjande köp, som i relation till antalet avslutade köp under första dygnet ökade med mer än 50 procent jämfört med förra mässan. Paynovas system medför också att betalningarna går snabbare vilket minskar antalet preliminära bokningar. Tiden från beställning till betalning sjönk från 72 timmar till 48 timmar och Paynovas transaktionsvolym under de 48 timmarna uppgick till cirka 4 miljoner kronor. ”I Paynova 3.0, som är den version som DreamHack använt, har vi drivit användarvänligheten längst. Att vi inte har fått ett enda samtal till vår support och att antalet slutförda köp ökat markant tycker vi är bra mått på att vi har lyckats”, säger Karl Alberts, marknadschef på Paynova. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Karl Alberts, marknadschefTelefon: 070-33 55 326E-post: karl.alberts@paynova.comOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 11 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 600 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com