Press release

Ny CFO till Paynova

Paynovas CFO, Mattias Nygren, har beslutat att lämna Paynova efter närmare sex år i bolaget. Till ny CFO har Lars Wikström utsetts med start januari 2022 då Mattias Nygren lämnar Paynova. Lars har gedigen bakgrund som CFO i noterade tillväxtbolag och tillträder tjänsten på längre interimsbasis.

–”Lars har lång och bred erfarenhet av bolag i den tillväxtfas vi står inför och blir ett viktigt tillskott i ledningen för bolagets fortsatta utveckling. Jag vill samtidigt passa på att tacka Mattias för hans insatser i bolaget. Mattias har innehaft flera ledande roller på Paynova och starkt bidragit till den spännande position vi nu befinner oss i ”, säger David Larsson VD Paynova.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 12 november 2021 klockan 15.00 CET.