Press release

OPTIONSLÖSEN I PAYNOVA TILLFÖR 9 MKR

Emissionen ökar antalet aktier med 1 273 250 till totalt 10 930 970 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie och bolaget tillförs 8 912 750 kronor. Antalet teckningsberättigade optioner var 1 787 990. Samtliga överlåtna optionsrätter har tecknats. Sista dag för teckning var den 31 mars 2004.Finansieringsprogrammet möjliggör bolagets pågående internationella etablering och syftar till att skapa positivt kassaflöde under nästa år. Till den ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2004 föreslås att styrelsen bemyndigas att rikta nyemission till industriell/finansiell partner. StyrelsenFör ytterligare information, kontakta styrelseordförande Peter Enström, tel 070-574 99 82.Om PaynovaPaynova AB, som börsintroducerades på NGM den 26 februari 2004, erbjuder säkra betallösningar på internet i form av en elektronisk plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Den elektroniska plånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken genom VISA och MasterCard. Sedan starten 2001 har Paynova AB slutit avtal med över 500 sajter som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. VD är Pelle Hjortblad. Paynovas noteringsprospekt i sin helhet finns på www.paynova.com.