Press release

Organisationsförändring i Paynova

Niklas Thurfjell lämnar därmed rollen som försäljningschef för att frigöra tid och kunna fokusera på strategiska partnersamarbeten samt att verka som Key Account Manager mot företagets nyckelkunder. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, Vd, Paynova AB. Telefon: 08 – 517 100 00.  OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com