Press release

Organisationsförändring i Paynova

Paynova har vidare anställt Emil Andersson som Billing Manager med ansvar att bygga upp en funktion för fakturering och kontokrediter. Emil har erfarenhet från flertalet tillväxtstarka verksamheter inom telekom där han har byggt upp motsvarande funktioner. Emil påbörjar sin anställning efter årsskiftet. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com