Press release

Paynova AB avyttrar innehav i Chinova – behåller intäktskälla

Affären genomförs genom en köpoption som måste utnyttjas senast den 15 december 2011. Sedan starten 2009 har Paynova AB investerat sammanlagt 6,5 MSEK i Chinova. Köpare är ett konsortium av investerare som har god kännedom om Chinovas verksamhet. Konsortiet går under namnet Great Union Investment Ltd och består bland andra av Lars Guldstrand, Christer Elmehagen och Claes Höglund. Great Union Investment har stor erfarenhet av internet handel samt att bedriva gränsöverskridande handel i Kina. ”En avyttring av Chinova fanns med i Paynovas ursprungliga strategi vid bildandet av bolaget och då vi behåller licensintäkterna från Chinova så är vi mycket nöjda med denna affär”, säger Simon Thaning, vd på Paynova. Chinova Asia Development Ltd skapades 2009 av Paynova AB tillsammans med det kinesiska teknologi- och internetföretaget Lison (fd LeiXun).  Syftet var bland annat att utveckla, driva och marknadsföra China UnionPays e-handelsportal för kinesiska och utländska kvalitetsprodukter. E-handelsportalen finns tillgänglig sedan april 2011 via http://emall.chinapay.com. Genom affären med Great Union Investment Ltd stärks Paynovas kapital. Paynova kommer genom affären att redovisa en reavinst på cirka 8 MSEK, samtidigt som likviditeten stärks med 15 MSEK. Förutom förvärvet av Paynovas aktieinnehav innebär affären att Great Union Investment i ett första steg tillför Chinova 5 MSEK, som kommer investeras i en fortsatt kraftfull satsning på expansionen av Chinovas e-handels lösningar i Kina samt internationellt. Avtalade ersättningar för Paynova avseende Development Fee and Sales Commission, 0,1 procent av den totala transaktionsvolymen i e-handelsportalen, är oförändrat. Under 2011 har volymen ökat snabbt och kan i framtiden antas öka ännu kraftigare tack vare den nya ägaren. Transaktionsvolymen uppgick till knappt 200 MSEK under oktober månad 2011. ”Affären innebär att vi stärker Paynova finansiellt samtidigt som vi säkerställer en positiv utveckling av Chinova, vilket därmed ytterligare kommer att möjliggöra och stärka Paynovas intäkter från dessa tjänster. En förutsättning för att Paynova ska ges en långsiktig intäktskälla via sina licensintäkter i den expanderande e-handelsportal på den kinesiska marknaden är att Chinova får förutsättningar att expandera vilket den här affären möjliggör. Paynova kommer även under en uppbyggnadsfas att behålla direkta transaktionsintäkter från gränsöverskridande e-handel till och från Kina. Jag kommer dessutom fortsatt att verka som styrelseordförande i Chinova och hoppas kunna bidra med min kompetens och tillvarata Paynovas intressen”, säger Björn Wahlgren, styrelseordförande i Paynova AB.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.