Press release

Paynova AB inleder samarbete med enferno

Större handlare har skilda behov och önskemål vilket ofta gör standardplattformar för e-handel otillräckliga. enfernos STORM är en av de mest avancerade e-handelsplattformarna på marknaden och erbjuder stora möjligheter till kundanpassade lösningar med fokus på produkt- och prishantering. Paynova är en premiumleverantör gällande processingtjänster för e-handel och har en av marknadens mest flexibla och utvecklade infrastrukturer. Infrastrukturen bygger på en avancerad teknikplattform såväl som en väl utbyggd partnerdel inkluderat allt från inlösen till betalmetoder. Exempelvis kan nämnas Paynovas PLUS-tjänst, som förenklar avtalshantering och administrationen av direktbanksbetalningar. Tillsammans erbjuder Paynova och enferno handlare anpassade lösningar med konsumenten i fokus. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB. Telefon: 08 – 517 100 00. Peter Svanfeldt, VD, enferno. Telefon: 070-453 54 00.   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com   OM ENFERNO Bolaget grundades 2006 med fokus på att ta fram samt erbjuda marknaden en plattform för avancerad e-handel med hög grad av integration med kringliggande system. Bakom enferno står en grupp erfarna personer som framgångsrikt byggt upp ett antal större e-handelsföretag. enfernos plattform STORM stödjer de mest komplexa kraven på produkt- och kampanjhantering för e-handel. STORM klarar också av automatiserad prissättning och integration. STORM kan användas tillsammans med valfritt CMS och affärssystem. Mer information finns på http://www.enferno.se/