Press release

Paynova AB omförhandlar avyttringen av Chinova och kvarstår som delägare

Omförhandlingen är ett resultat av en samsyn mellan parterna om att Chinovas kapitalbehov är större än först beräknat. Detta beror främst på att tillväxten i transaktionsvolym i Chinovas e-handelsportal kraftigt överträffar den estimerade. Därmed ökar marknadsföringskostnaderna men också möjligheterna att öka Chinovas expansion. Parterna är överens om att det kapital som köparen skall tillföra i detta skede ger bäst effekt direkt hos Chinova. Sedan starten 2009 har Paynova investerat sammanlagt 6,5 MSEK i Chinova. Det nya avtalet innebär att Paynova behåller 1 163 aktier i Chinova. Avtalade ersättningar mellan Paynova och Chinova avseende Development Fee and Sales Commission är oförändrad, 0,1 procent av den totala transaktionsvolymen i e-handelsportalen. Under 2011 har volymen ökat snabbt och bedöms i framtiden öka ännu kraftigare genom samverkan med den nya ägaren. Transaktionsvolymen uppgick till knappt 300 MSEK under november månad 2011. Betalningen sker i tre delar för att i första hand skapa förutsättningar att tillfredställa kapitalbehovet hos Chinova. En halv miljon SEK tillförs Paynova under december 2011. Fem miljoner SEK betalas i mars 2012 och resterande två miljoner SEK senast den 15:e juni 2012. Great Union Investment har sedan tidigare tillfört Chinova 5 MSEK för att säkra bolagets kortfristiga kapitalbehov. ”I och med att Chinovas behov av kapitaltillskott är större än först beräknat har vi tillsammans med Great Union Investment varit överens om att finna en lösning där större kapital tillförs Chinova. För Paynova och aktieägarna är vi också nöjda med att kvarstå som delägare samtidigt som vi får del av intäkterna i e-handelsportalen. Det nya avtalet gynnar alla parter och vi har stora förhoppningar om att vi tillsammans med Great Union Investment kommer att skapa ett långsiktigt starkare och livskraftigare Chinova”, säger Björn Wahlgren, styrelseordförande i Paynova AB. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA   Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.