Press release

Paynova accelererar, i position att bli en unicorn

Paynova i ny position! Med bakgrund och passion inom både internationell tech och handel har jag varit med och intagit vår nya position, det känns både naturligt och spännande att nu axla VD-rollen i Paynova. Vi verkar i världens mest dynamiska marknad och är i en unik position att bli en nästa unicorn. Mitt kall är att skapa tillit mellan köpare och säljare och detta oavsett marknad, och för att möjliggöra detta är målet att leverera vårt Pay-Later-erbjudande i 15 länder fram till 2023. Vi har redan kommit igång med vårt nya PayPal-samarbete på riktigt genom Traderaaffären och under året ser jag att vi skriver ytterligare strategiskt viktiga avtal med handlare om leverans av Pay-Later i PayPals checkout. Som ny VD vill jag ta tillfället i akt att ge min bild av bolaget, den marknad vi lever i och vägen framåt.

Internationell handel med lokal trygghet – I en uppkopplad värld har trender och behov blivit globala i ordets rätta bemärkelse. Trots det, finns stora utmaningar kring trygga betalningar i en gränslös handel. Vi på Paynova är fast beslutna om att erbjuda internationella lösningar som möjliggör en säker och enkel handel, för såväl köpare som säljare. Lösningen är lokal Pay-Later oavsett var varan köps ifrån. Varan först och betalning först efter leverans. För vår övertygelse är att säker internationell handel utvecklar världen.

Omställningen – Vi fokuserar nu uteslutande på att leverera marknadens bästa och mest innovativa Pay-Later-produkter i andras redan etablerade betalplattformar. Betalplattformarna står för helhetserbjudandet till handlarna där vår Pay-Later-funktionalitet är en viktig del i helheten. Vi har det senaste året intensivt och målinriktat arbetat för att utveckla organisationen, den tekniska plattformen och även erbjudandet för att matcha vår strategi. Våra internationella avtal med betalvärldens verkliga gigant, PayPal bekräftar att omställningen har lyckats. 

Paynova i position att bli en unicorn – Vi är nu som bolag i en helt ny och unik position att kunna bli en unicorn. Vårt Pay-Later-erbjudande är internationellt tillgängligt och djupt tekniskt integrerat i PayPals olika checkouter för större e-handlare och e-marknadsplatser. Vi konkurrerar därmed inte med Klarna utan möjliggör istället för internationella betalplattformar att göra just det. Paynova accelererar nu för att möta betalplattformars och konsumenters förväntningar om internationell expansion och funktionalitet av Pay-Later.

Vägen framåt – Vi har nu en organisation och teknisk plattform för att erbjuda Pay-Later-produkter i världsklass. Genom vår bevisade innovationskraft och kompetens skapar vi nu det smartaste Pay-Later-konceptet i världen. Ett koncept som möjliggör internationell handel med lokal trygghet. För att skala vårt erbjudande samarbetar vi kommersiellt och tekniskt med ledande internationella betalplattformar och partners. Vi är redan på god väg, nu ska vi göra mer av samma, i en än snabbare takt. Det omfattande arbetet med att skapa en ny och egen kreditplattform är klart och detta med resultat över förväntan. Vi kan nu fokusera tekniskt på ytterligare integrationer av partners och vidareutveckling av användargränssnittet mot konsumenten. Internationell handel med lokal trygghet!

En skalbar modell – Vårt kommersiella och djupa tekniska samarbete med PayPal visar fördelarna med vår valda strategi. Vi kan uteslutande fokusera på att skapa den bästa Pay-Later-produkten och tillförs samtidigt kraften i internationella aktörers upparbetade kundrelationer samt sälj- och marknadsresurser. Redan idag samarbetar vi med PayPals sälj- och marknadsorganisation som bearbetar nya handlare internationellt. Större upphandlingar hanteras gemensamt och under andra kvartalet har vi utbildat europeiska och nordiska PayPal-säljare i hur fördelarna med Pay-Later förklaras för deras befintliga och nya handlare. Jag ser därmed att vår fortsatta tillväxt och internationalisering sker i en skalbar och redan väl fungerande ”go-to-market”-modell.

Mitt mål är 15 marknader 2023 – Vi kommer fortsätta vinna genom innovation, expertis och inte minst snabbhet. Vi växer genom en skalbar modell med plattformar och partnerskap och mitt mål är att erbjuda Pay-Later i etablerade plattformar till konsumenter i 15 marknader 2023.

Paynova on fire!

David Larsson

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-5502306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-2463118

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com./ elastq.com

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 juni 2020 klockan 08.30 CEST.