Press release

PAYNOVA ANMÄLER ÄNDRAT ANTAL AKTIER

(NGM: PAY)
Extra bolagsstämma i Paynova beslutade den 11 februari 2009 om nyemission av aktier.
De nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket i två steg varav det första verkställdes den 13 mars 2009 och omfattade 17 087 031 nya aktier.
Paynova AB har per den 31 mars 2009 ett aktieslag med 60 271 003 utestående aktier.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova AB
Telefon: 070-728 74 40
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
För mer information: www.paynova.com