Press release

Paynova anmäler ändrat antal aktier

Paynovas styrelse beslutade den 23 februari 2011 om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2010.

De nyemitterade aktierna registrerades hos Bolagsverket den 10 mars 2011 och omfattade 5 000 000 nya aktier.
Paynova har per den 31 mars 2011 ett aktieslag med 87 049 545 utestående aktier.
————————————————————————————————
för ytterligare information, kontakta
Björn Wahlgren, Styrelseordförande
Telefon: 08 – 517 100 00
Mobil: 070 – 728 74 40
om paynova
Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.