Press release

Paynova avslutar direktintegrationer till förmån för betalplattformar

I linje med Paynovas strategi avslutar bolaget ett antal handlaravtal med direktintegration och fördjupar ingångna samarbeten med betalplattformar såsom exempelvis PayPal.

Genom detta kan organisationen fokusera fullt ut på dessa strategiska plattformsavtal för ökad skalbarhet och därmed förbättrad lönsamhet.

De avtal som påverkas, varav Skruvat är det största, avslutas från och med augusti/september i år. Den samlade intäkten för Paynova från dessa kunder uppgick det senaste året till ca 8 MSEK med ett begränsat nettobidrag.

I och med detta frigör bolaget kraft och kan fullt ut fokusera på strategin att samarbeta med betalplattformar och finansiella appar så att de i sin tur kan erbjuda marknadens bästa ”Pay Later”-upplevelse.

Exempel på plattformskund är Tradera som är integrerade i PayPals betaltjänst för e-marknadsplatser och därigenom får tillgång till Paynovas etablerade kreditbetallösning.

Paynovas befintliga leverans till SJ påverkas inte då den ligger i linje med bolagets strategi och SJ har nyligen valt att förlänga ”Pay Later”-delen i avtalet i ytterligare tre år. SJ’s pågående upphandling av betalplattfom inkluderar därmed krav på att Paynova är integrerade och fortsatt står för ”Pay Later”-leveransen.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, CCO, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com samt http://elastq.com

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 14:00 CET.