Press release

PAYNOVA BÖRSNOTERAS

Paynova erbjuder konsument och e-handlare en säker, snabb och enkel betallösning vid köp på nätet. Plånbokens funktionalitet är global varför betalningar från plånboken utförs utan lokala anpassningar. Konsumenten öppnar kostnadsfritt en plånbok på nätet vars funktion motsvarar plånbokens i den fysiska världen. Paynovaplåboken kan fyllas på med kort, internetbank eller post- och bankgiro. Med en påfylld plånbok betalar man för en vara eller tjänst precis som i den fysiska världen. Utvecklingen av Paynovaplånboken startades under år 2000. Under våren 2002 påbörjades bearbetningen av e-handlare som prioriterad verksamhet. Fram till idag har avtal skrivits med närmare 500 e-handlare i Sverige och implementeringen av Paynova på den tyska marknaden beräknas påbörjas i januari 2004. Under våren startades aktiviteter för konsumenter att öppna Paynovaplånböcker. Marknaden för handel på nätet fördubblas i världen varje år. För 2003 beräknas e-handeln i Europa mellan konsument och handlare uppgå till 450 miljarder kr*. Paynova behöver således inte bygga en marknad för sin produkt. Paynovaplånboken underlättar en säker och konsumentanpassad handel av såväl varor som tjänster på nätet.Syftet med noteringen av bolagets aktier är att få tillgång till kapital för marknadsföring.För mer information, kontaktaPelle Hjortblad, VD Paynova, tel 08-51710007, mobil 070 1810110Peter Enström, SO Paynova, tel 08-4021076, mobil 070 5749982Bakgrundsinformation: http://www.paynova.se/swe/press/background.asp*) eMarketer, june 2003Om PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Plånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken för VISA och MasterCard. Paynova AB har idag slutit avtal med över 500 företag och organisationer som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. Företaget ägs av medarbetare och andra privata finansiärer. VD är Pelle Hjortblad, tidigare vd i Tele1 Europe/Song Networks.