Press release

Paynova breddar erbjudandet med fakturaköp

Paynova utökar sitt erbjudande med fakturaköp och vänder sig till ett bredare kundsegment. Vi gör detta för att vi möter en efterfrågan från befintliga såväl som nya handlare och stärker därmed vår konkurrenskraft i marknaden.

Paynova erbjuder idag en unik lösning, ”Faktura som tjänst”, för handlare att ställa ut sina egna kundkrediter utan mellanhänder. Handlaren ökar därigenom intäkterna och vinstmarginalen på befintlig affär, samtidigt som de bibehåller kundrelationen genom hela köpprocessen.  
Paynova väljer nu att bredda sitt erbjudande till att även erbjuda fakturaköp och därmed vända sig till både nya och befintliga handlare som vill erbjuda sina kunder att betala senare med faktura och delbetalning utan att binda kapital.
Fakturaköp är redan idag integrerat i Paynovas plattform och tillgängliggörs för befintliga handlare med en enkel konfigurationsändring. Med fakturaköp erbjuder Paynova samma lösning som konkurrenterna samtidigt som Paynova kan fortsätta att erbjuda Faktura som Tjänst till handlare som har möjlighet att ställa ut egna kundkrediter och bibehålla kundrelationen.
Dialoger pågår med både befintliga och nya handlare om att implementera tjänsten i hela eller delar av sitt utbud.
Paynova kommer att finansiera kapitalbindningen för den nya tjänsten med hjälp av låneupplägg anpassade för denna typ av kreditgivning.
– Som efterfrågat kan nu fler av befintliga och nya handlare själva avgöra kundresan i och efter betalningsmomentet. Med ett än mer komplett tjänsteerbjudande ser jag nu fram mot fler spännande partnerskap säger David Larsson, Försäljnings- och Marknadschef Paynova.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
David Larsson, Försäljnings- och marknadschef
David.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 augusti 2017 klockan 12:40