Press release

Paynova byter CFO

Maria Ängarp avslutar i oktober sin anställning som CFO på Paynova. Maria har varit anställd på Paynova sedan 2007 och bolagets CFO sedan våren 2010. Maria avslutar sin anställning på egen begäran och går vidare till tjänsten som redovisningschef för Caperiokoncernen. Som tillförordnad CFO har Paynova anlitat Jan Benjaminson. Jan Benjaminson är civilekonom från Lund och har sedan 2000 innehaft CFO-rollen i flera noterade bolag. Jan Benjaminson påbörjar sitt uppdrag den 1:a november 2011. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.