Press release

PAYNOVA ERSÄTTER FINANSIERING VIA OPTIONSRÄTTER MED KREDITBASERAD BRYGGFINANSIERING

Paynovas finansieringsplan har påverkats av turbulensen på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen för bolagets aktie. Finansieringsplanen grundades på under sommaren genomförd nyemission, rörelsekapital från verksamheten samt teckningsoptionerna TO 8 (oktober 2008) och TO 6 (januari 2009). Tillsammans skulle detta tillföra bolaget erforderligt kapital fram till kassaflödespositiv verksamhet. Oron på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen innebär att kapital från TO 8 inte erhållits som planerat den 31 oktober 2008 och därför ersätts med kreditbaserad bryggfinansiering. I Delårsrapport januari-juni 2008 noterades att pågående förhandlingar med ett antal större kunder bedöms generera en stark transaktionstillväxt med betydande intäktsförstärkningar mot slutet av året. Under oktober meddelades sedan att Paynova och SJ utökar parternas existerande samarbete till att inkludera kortbetalningar med en omsättning på ca 200 miljoner kronor per månad. Det utökade samarbetet innebär ett signifikant tillskott i transaktionsvolym för Paynova med betydande resultatpåverkan. Dessa kassaflöden samt ytterligare aviserad transaktionstillväxt och intäktsförstärkningar ligger också som grund för den kompletterande kreditbaserade bryggfinansieringen. Paynovas verksamhet och förutsättningar i övrigt framgår av Företagspresentation 2008-10-30. Se www.paynova.com under rubriken Nyheter. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Lars Guldstrand, ordförande Paynova, Tel: +46 70 528 81 81Björn Wahlgren, VD Paynova, Tel: +46 70 728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com