Press release

PAYNOVA ETABLERAR DOTTERBOLAG I KINA OCH PARTNERSAMARBETEN MED KINESISKA BANKER

Paynovas satsning med etablering på den expansiva marknaden i Asien har resulterat bland annat i ett exklusivt partneravtal avseende betaltjänster till kinesiska CRD. Samarbetet beräknas generera månatliga transaktionsvolymer om cirka 1 miljard RMB. Beloppet motsvarar cirka 900 MSEK och genererar nettointäkter för Paynova om 1 procent redan under 2010. Som en följd av samarbetet med CRD har Paynova kontaktats av andra aktörer i Asien med avsikt att etablera partnerskap även utanför Kina. Bildar dotterbolag i KinaSom ett viktigt steg i Paynovas etablering i Asien, och inför den kommersiella uppstarten med CRD etablerar Paynova nu ett dotterbolag i Kina. Bolaget som är under bildande kommer att verka under firman och varumärket BaiNuoFu. Betydelsen av namn och varumärke är stort i Kina. Efter rekommendation från CRD pågår nu registrering av BaiNuoFu som består av tre kinesiska tecken med betydelsen ”100%”, ”förtroende” och ”betalning”.Integration med China Union Pay och China Everbright BankPaynova genomför också integrationer och uppkopplingar med den kinesiska bank- och kortinfrastrukturen, inledningsvis med samarbetspartnern China Union Pay som är en ledande betalväxel och China Everbright Bank som är en ledande affärsbank. Genom China Union Pay kommer Paynova att kunna erbjuda sina kunder i Kina hantering av betalningar genom flertalet kinesiska Internetbanker. Samarbetet med China Union Pay utgör en viktig grund för Paynova eftersom Internetbetalningar står för över 90 procent av transaktionerna i Kina.Fler partnersamarbeten i Kina och AsienMed den pågående etableringen i Kina som grund kommer Paynova att utvärdera ytterligare möjliga partnersamarbeten som uppstått som en följd av samarbetet med CRD. Detta inrymmer möjligheter till omfattande e-handel och transaktionsvolymer baserade på såväl handel inom Kina som handel i båda riktningarna med företag från Kina, övriga Asien och Västvärlden. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40Karl Alberts, Director Emerging Markets, Paynova ABTelefon: 070-3355 326 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com