Press release

Paynova expanderar med fyra marknader i Europa

Samarbetet med PayPal växer! Nu kan Paynova erbjuda sin Pay Later-lösning även i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna.

Paynovas expansion innebär att betalplattformar nu kan erbjuda e-handlare och e-handelsplatser en trygg, smidig och gränsöverskridande Pay Later-lösning i Paynovas varumärke i ytterligare fyra viktiga marknader.

Efterfrågan för Pay Later växer i Europa
Pay Later är en populär och efterfrågad betalmetod i många europeiska marknader och därmed en viktig framgångsfaktor för betalplattformars fortsatta tillväxt. Paynovas Pay Later-lösning är sedan i somras en fullt integrerad del i PayPals betalplattform (s.k. checkout) för större e-handlare och e-marknadsplatser och försäljningen sker genom PayPal i Europa. Paynova arbetar nära PayPals säljorganisation och utbildar deras säljare som en del i det gemensamma ”go to market” arbetet. Tradera som är den första gemensamma kunden är live efter en lyckad lansering under oktober månad.

– ”Expansionen ligger helt i linje med vår kommunicerade strategi där vi expanderar vårt erbjudande genom Paynovas egna tekniska lösningar och med hjälp av lokala partners. Vi har några intensiva månader bakom oss som nu ger oss tillträde till en väsentligt större marknad och dessutom på rekordkordtid”, säger David Larsson, VD för Paynova.

Paynova har eliminerat flaskhalsar för en snabbare expansion av Pay Later
Svårigheterna att expandera Pay Later-alternativ på den europeiska e-handelsmarknaden förklaras bl.a. av lokala lagar och regler som förhindrar en gemensam process för Pay Later för samtliga marknader. Även för stora aktörer är det en komplicerad och tidskrävande process att investera i finansiella tillstånd, konsumentkännedom och kreditmodellering per land på en fragmenterad Europamarknad.

Paynova har löst detta med hjälp av teknisk innovation, avtalsstrukturer och med ledande lokala partners för respektive marknad. Paynovas tekniska lösning möjliggör för lokala partners att stå för finansiering, kreditrisk och finansiella tillstånd i en gränsöverskridande Pay Later-lösning i Paynovas varumärke. Paynovas expansion just i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna sker i samarbete med den lokalt ledande Pay Later leverantören RatePay.

– ”Än fler konsumenter ska få tillgång till en trygg, smidig och gränsöverskridande Pay Later-lösning och vi står fast vid att expandera till ytterligare marknader innan årets slut.”, säger David Larsson, VD för Paynova.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 3 november 2020 klockan 07.00 CET.