Press release

Paynova expanderar och finns nu i sex marknader

Paynova kan nu erbjuda sin Pay Later-lösning även i Finland. Paynovas expansion innebär att betalplattformar nu kan erbjuda e-handlare en trygg, smidig och gränsöverskridande Pay Later-lösning i Paynovas varumärke i totalt sex europeiska marknader.

Den internationella expansionen sker i linje med kommunicerad strategi för att tillgodose betalplattformars behov av en gränsöverskridande Pay Later-lösning. För den finska marknaden kommer konsumentkrediterna ges ut i egen regi och nödvändiga tillstånd för denna verksamhet har erhållits från finska finansinspektionen.

Paynovas Pay Later-lösning är sedan i somras en fullt integrerad del i PayPals betalplattform (s.k. checkout) för större e-handlare samt e-marknadsplatser och försäljningen sker genom PayPal i Europa. Paynova arbetar nära PayPals säljorganisation och utbildar deras säljare som en del i det gemensamma ”go to market” arbetet.

”Vi har i vår internationella expansion lyckats adderat 5 nya marknader det senaste halvåret vilket nu gör Paynova till ett högst relevant Pay Later-alternativ för större betalplattformar och e-handlare i Europa. Under första kvartalet 2021 räknar vi med att, som tidigare kommunicerats, expandera Paynovas Pay Later-lösning ytterligare och då kunna erbjuda denna i totalt 8 marknader.”, säger David Larsson, VD för Paynova.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 463 118

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 december 2020 klockan 07.30 CET