Press release

PAYNOVA FÖRESLÅR NY TECKNINGSKURS FÖR NYEMISSION PÅ DAGENS BOLAGSSTÄMMA

Bakgrunden till förändringen är följande: Vid en företrädesemission spelar teckningskursen teoretiskt sett ingen roll, eftersom alla aktieägare har samma rätt till teckning. Styrelsen valde medvetet en låg emissionskurs i sitt tidigare beslut och uttalade samtidigt att den angivna teckningskursen inte utgjorde någon värdering av företagets aktie.Sedan beslutet offentliggjordes har företrädare för mer än 25 procent av antalet aktier och röster i företaget i samverkan med United Brokers AB tagit initiativ till en nyemission på en högre teckningskurs 4 kronor, och dessutom genom teckningsförbindelser och garantier säkerställt denna. Detta med anledning av bland annat den volymutveckling som redovisas i delårsrapporten som publicerades den 12 maj. Initiativtagarna har också klargjort att eftersom ett 4 kronors förslag nu finns och att en betydande del av aktieägarna numer motsätter sig en emission till kurs som styrelsen tidigare beslutat om, bör styrelsen återkalla sitt förslag. Styrelsen har gjort följande bedömning; Det är väsentligt att bolaget tillförs det kapital som fordras för att ta företaget till en vinstgivande omsättning. En majoritet av aktieägarna önskar nu en emission om 4 kronor och motsätter sig en emission på lägre nivå. Denna majoritet har också, på samma sätt som i styrelsens ursprungliga beslut, säkerställt kapitaltillförseln genom en kombination av teckningsförbindelser och garantier. Styrelsen saknar då skäl att motsätta sig denna majoritets önskan. Därför återkallar styrelsen sitt förslag till bolagsstämman om godkännande av emissionsbeslut samt vissa förslag rörande bolagsordningsändringar, upphäver sitt tidigare fattade beslut om företrädesemission samt fattar nya emissionsbeslut i enlighet med förslagsställarnas begäran samt kallar till ny bolagsstämma för att låta bolagsstämman godkänna dessa beslut.För mer information vänligen kontakta: Johan Waxberg VD, Paynova Tel: 08 517 100 23 Mobil: 0706 88 02 47 Email: johan.waxberg@paynova.com Om PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via plånboken. Idag har Paynova avtal med fler än 800 e-handlare t ex CD WOW, SJ, Fujifilm i Sverige AB, Swebus Express och Ryanair. Företaget är noterat på NGM. För mer information besök: www.paynova.com