Press release

PAYNOVA FÖRLÄNGER SIN LÅNEFINANSIERING

Paynova tecknade tidigare under året kortfristiga låneavtal uppgående till 12 MSEK med samarbetspartners kring inkasso och kundfinansiering. Dessa har nu förbundit sig att förlänga löptiden med förbättrade räntevillkor för att finansiera Paynovas framfart och nya satsning på konsumentkrediter. Den förlängda lånefinansieringen uppgår till 11 MSEK och förfaller till betalning den 31 mars 2017 men med möjlighet till förtida lösen. Detta i kombination med pågående nyemission gör att bolaget kan lägga fokus på de operativa frågorna och med full kraft få ut sitt nya koncept i marknaden utan att behöva fundera på rörelsefinansiering. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 5 november 2015 klockan 20:45.