Press release

PAYNOVA FÖRSTÄRKER LEDNINGEN

Lars Ekstedt har varit styrelseledamot i Paynova sedan bolagsstämman i maj i år. Lars har en lång och gedigen erfarenhet av Internetverksamhet genom positioner som chef för de Internetbaserade tjänsterna på SEB, Stadshypotek Bank och Aktiedirekt men också som entreprenör genom uppstart av de Europeiska Internetföretagen Sweasat och Redbet Ltd. Han har också stor erfarenhet av bank- och finansverksamhet från uppdrag som VD på Merchant Fondkommission och administrativ direktör på JP Bank, Carnegie Fondkommission och Nordiska Fondkommission.– Från en styrelseposition i Paynova har jag lärt mig en hel del om företaget och sett hur uppdragen hos våra kunder växer och håller på att blomma ut. Jag kan se en stor och spännande potential som går att fånga in hos flera av kunderna. Särskilt Swebus Express, SJ och Ryanair kommer att ha stor betydelse för vår utveckling. Jag vet också vilka problem och risker som är förknippade med e-handel och kortbetalningar på nätet. Paynovas betaltjänster med betalningsgaranti och certifierad säkerhet minimerar riskerna och det skall därför bli roligt att leda utvecklingen av bolaget med en hög säkerhetsprofil, säger den nytillträdande VDn Lars Ekstedt.Lars Guldstrand kommer att bistå Paynovas styrelse och VD genom ett omfattande engagemang i såväl den strategiska som operativa verksamheten. Det övergripande målet är att så snabbt som möjligt uppnå erforderliga transaktionsvolymer för lönsamhet i bolaget men också att finna industriella/finansiella strategiska partner.– Med min erfarenhet från Internetverksamhet och från snabbväxande entreprenörsföretag tror jag mig kunna bidra till såväl Paynovas tillväxt som lönsamhet. Jag kommer att ägna särskilt intresse åt strategiska partnerskap på den internationella marknaden som en komplettering till det partnernätverk som Paynova redan har byggt i Europa, säger Lars Guldstrand. Lars Guldstrand var tidigare koncernchef för börsnoterade Eniro där han ledde omvandlingen av Eniro från ett katalogföretag till en av Europas mest framgångsrika Internetaktörer. – Med de här tillskotten i ledningen och den nyligen genomförda nyemissionen har vi lagt grunden till den förstärkning av Paynova som vi aviserade i våras. Vi kan nu gå vidare och mer offensivt utnyttja de marknadsmöjligheter som ligger öppna för oss, säger Paynovas styrelseordförande Peter Enström. Tidigare VD Johan Waxberg återgår till tjänsten som CFO och vice VD i den operativa ledningsgruppen. För ytterligare information kontakta: Peter Enström, styrelseordförande, Paynova AB Telefon: 070-574 99 82 Om Paynova Paynova AB erbjuder moderna betaltjänster på Internet, oavsett om det handlar om små eller stora summor. E-handlare får tillgång till en mångfald Europeiska betalningssätt och valutor i en samlad lösning med betalningsgaranti. Konsumenter kan gratis öppna en Paynovaplånbok på nätet för att göra säkrare och enklare köp eller sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via Paynova. Mer än 800 e-handlare har avtal med Paynova. De flesta återfinns i de fokuserade segmenten: resor, detaljhandel samt media och nätverksspel t ex Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Företaget är noterat på NGM sedan februari 2004. För mer information och bilder gå in på: www.paynova.se