Press release

PAYNOVA FÖRSTÄRKER MED INFORMATIONSCHEF

– Ett mycket spännande uppdrag, säger Mats Jonnerhag. – När jag tittade närmare på Paynova fann jag att det finns betydligt mer att berätta och att det skulle vara en inspirerande utmaning att ta mig an informationshanteringen. Paynova har ledande teknik och tjänster för att hantera säkra betalflöden via Internet på en marknad med stor tillväxtpotential. Nu när den kommersiella lanseringen är igång så handlar det för min del om att kunna ge aktiemarknadens aktörer och företagets övriga intressenter rätt information vid rätt tillfälle om vad som händer kring Paynova.Peter Enström, styrelseordförande: – Informationshantering gentemot aktieägare, analytiker och media måste fungera bra. Det faktum att Mats Jonnerhag valt att axla informationshanteringen är en framgång för Paynova. Vi är fortfarande ett litet företag, men skall vi växa i planerad takt i den kraftfulla marknadstillväxt som pågår så är det viktigt att Paynova uppfattas på rätt sätt.Parallellt med uppdraget för Paynova kommer Mats Jonnerhag fortsätta med makroanalys och marknadsstrategi vid BörsInsikt och Human Securities AB.För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, tel 070-875 49 20 e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, VD, tel 070-181 01 10 e-post: pelle.hjortblad@paynova.com www.paynova.comMats Jonnerhag är 51 år och har grundat aktietidskriften BörsInsikt och fondkommissionärsfirman Human Securities AB. Han har närmare trettio års erfarenhet av företags- och börsanalys, ekonomijournalistik, föredragshållning, kapitalanskaffning och kundrekrytering. Om PaynovaPaynova AB, som börsintroducerades på NGM den 26 februari 2004, erbjuder säkra betallösningar på internet i form av en elektronisk plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Den elektroniska plånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken genom VISA och MasterCard. Sedan starten 2001 har Paynova AB slutit avtal med över 500 sajter som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. VD är Pelle Hjortblad. Paynovas noteringsprospekt i sin helhet finns på www.paynova.com