Press release

Paynova förtydligar uppgifter om insiderförsäljning

Paynovas VD Daniel Ekberger har rapporterat en minskning av sitt aktieinnehav vilken grundar sig i en flytt av 600 000 aktier till en kapitalförsäkring/pensionslösning som Daniel Ekberger själv äger. Till följd av hur reglerna om anmälan till Finansinspektionens insynsregister är formulerade har Daniel varit skyldig att rapportera transaktionen som en försäljning. Totalt äger Daniel Ekberger oförändrat cirka 10,5 miljoner aktier i Paynova vilket motsvarar knappt 5% av utestående antal aktier.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 januari 2016 klockan 09:30.