Press release

PAYNOVA FÖRTYDLIGAR UPPGIFTER OM INSIDERFÖRSÄLJNING

Innehavsförändringen för Paynovas styrelseledamot Bo Mattsson grundar sig i en felaktighet vid en omstrukturering av delar av dennes aktieportfölj. Felet har korrigerats och Bo Mattssons ägande är nu återigen oförändrat.

Styrelseledamoten Bo Mattsson har rapporterat en minskning av sitt aktieinnehav om 253 500 aktier. Förändringen grundar sig i en felaktig hantering som uppstått i samband med en omstrukturering av delar av Bos aktieportfölj. Felet har korrigerats och Bo Mattssons äger nu oförändrat cirka 3,7 miljoner aktier i Paynova, vilket motsvarar cirka 1 % av antalet utestående aktier.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 16:55 CEST.