Press release

Paynova förvärvar e-handelsplattform

Paynova är en premiumleverantör gällande processingtjänster för e-handel och har en av marknadens mest flexibla och utvecklade infrastrukturer. Infrastrukturen bygger på en avancerad teknikplattform såväl som en väl utbyggd partnerdel inkluderat allt från inlösen till betalmetoder. Exempelvis kan nämnas Paynovas PLUS-tjänst, som förenklar avtalshantering och administrationen av direktbanksbetalningar. Förvärvet har skett som ett led i Paynovas ambition att skapa långsiktigt värde inom ramen för e-handel. Detta ger Paynova möjlighet att bredda sitt utbud samt både närma sig och skapa ytterligare förståelse för slutkonsumentens krav och önskemål. Köpeskillingen uppgår till 2,2 MSEK varav större delen har erlagts via kvittning av utestående fordringar. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com