Press release

Paynova förvärvar fakturaplattform

Paynova har sedan en tid utvärderat och analyserat marknadsutvecklingen för betalningar online såväl som i den fysiska världen. Som ett led i att utveckla existerande infrastruktur och samtidigt skapa utrymme för nya intäktströmmar har nu Paynova gjort detta förvärv. Paynova kommer att kunna erbjuda innovativa lösningar för e-betalningar med största möjliga kundkonvertering och flexibilitet. Nyckeln för detta är att i alla avseende sätta konsumenten i fokus. Den förvärvade plattformen kommer att vara utvecklad i samma programspråk samt med motsvarande arkitektur som Paynovas miljö vilket möjliggör en snabb och effektiv integration. Säljaren har lång branscherfarenhet och har tidigare utvecklat motsvarande system för den svenska och nordiska marknaden. Paynova förvärvar denna plattform, vilken kommer att utvecklas unikt för Paynovas behov, för 2,7 MSEK. Paynova förvärvar plattformen genom att förvärva samtliga aktier i ett nystartat svenskt aktiebolag, som kommer att utveckla och vara ägare till plattformen. Betalningen för förvärvet sker genom en kombination av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Emissionerna sker genom styrelsebeslut med stöd av bolagstämmans bemyndigande. Antalet aktier uppgår till 2 371 134 stycken med en kurs uppgående till 0,97 kr vilket ger en total utspädning om 2,4 %. Antalet teckningsoptioner uppgår till 2 500 000 stycken med ett lösenpris uppgående till 1,80 kr och en löptid om 36 månader. Vid fullt utnyttjande av antalet aktier och teckningsoptioner uppstår en utspädning om totalt 4,9 %. Aktier och teckningsoptioner kommer att emitteras till säljaren först då Paynova godkänt att apportegendomen är färdigutvecklad. Sådant godkännande måste ha skett senast den 30 april 2014. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com