Press release

Paynova genomför riktad nyemission till VD och Säljchef

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela ledningen i Bolaget nya aktier för att därigenom skapa ett incitament för ledningen samtidigt som nyemissionen ger Bolaget ett önskvärt likviditetstillskott. Teckningskursen som är 0,37 SEK motsvarar den genomsnittliga börskursen för Bolagets aktie under de fem närmast följande börsdagarna före denna dag. Med börskurs avses slutkurs och i avsaknad av sådan, köpkurs. Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 8,4 procent samt tillför bolaget 2.960 KSEK före emissionskostnader. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, Vd, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00 OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com