Press release

Paynova har fått Finansinspektionens tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet

Finansinspektionen har meddelat att Paynova AB ges tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Tillstånd ges för de betaltjänster som anges i 1 kap. 2§5 i Betaltjänstlagen. Paynova är därmed ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Björn Wahlgren, styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02 Mobil: 070 – 728 74 40   Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00 Mobil: 070 – 787 19 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.