Press release

PAYNOVA HAR INGÅTT EXKLUSIVT PARTNERAVTAL MED KINESISKA CRD – ÅRSSTÄMMA FLYTTAS TILL DEN 4 JUNI 2008

EXKLUSIVT PARTNERAVTALDessa förhandlingar har nu utmynnat i ett partneravtal med CRD där Paynova bland annat utses till exklusiv leverantör av betaltjänster till CRD:s virtuella värld där aktörerna kan spela online och e-handla inom Kina såväl som med väst. Det ingångna partneravtalet stärker ytterligare förutsättningarna för Paynovas och CRD:s gemensamma förberedelser för ett samgående samt de steg som avses att tas i riktning mot detta mål, vilket beskrivs i Paynovas pressmeddelande av den 7 april 2008. ÅRSSTÄMMA 4 JUNIFör att slutföra pågående förhandlingar och planer hänförliga till bolagets samarbete med CRD flyttas Paynovas årsstämma från den 22 maj 2008 till den 4 juni 2008. Kallelse till årsstämman kommer att ske senast den 7 maj 2008. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 kommer att hållas tillgänglig minst två veckor före årsstämman.Paynova AB (publ.)StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81Björn Wahlgren, vd och koncernchefTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.comOM CRD China Virtual Economy District’ it will play the leading role of virtual economy industry in the world. With a series of trading rules and data exchange standards, virtual enterprises with different resources and advantages can cooperate and help each other raising their abilities in doing business. ‘China Virtual Economy District’ creates a wide and whole new platform for traditional enterprises, internet companies and individuals to participate in. This means that the dream of the inter-connection of virtual world with real world will come true, and the new generation of culture originality of CRD is started. Also means that this is a giant step to the promotion of industry infrastructure of Beijing Shijing district.För mer information: www.crd.gov.cn/en/index.asp