Press release

Paynova har tecknat avtal om lånefinansiering med samarbetspartners

Paynova fortsätter att utveckla sitt nya erbjudande ”Faktura som tjänst” där Handlaren bibehåller kundrelationen samt påtagligt ökar sitt resultat från de intäkter som skapas från avgifter och räntor. Paynova har bland annat skrivit avtal med SJ som kommer att lansera sin fakturalösning under året. Paynovas affärsmodell bygger på intäktsdelning med Handlaren. Paynova har nu tecknat låneavtal med löptider mellan sex och nio månader i syfte att brygga fram till en långsiktig finansieringslösning för planerad tillväxt. ”Det är glädjande att våra samarbetspartners vill vara med och finansiera Paynovas framfart” säger Daniel Ekberger, VD Paynova. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 juli 2015 klockan 16.40. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.