Press release

PAYNOVA I EXKLUSIVT GLOBALT AVTAL MED BANG CD

Paynova har utsetts till exklusiv leverantör av en global betaltjänst till Bang CD. Implementering och uppstart beräknas ske under oktober, med omedelbar positiv inverkan på Paynovas transaktionsvolymer. ”Det är glädjande att få attraktionskraften i Paynovas betaltjänst bekräftad i ytterligare ett betydelsefullt samarbete i retail-segmentet. Det här samarbetet visar på styrkan i Paynovas erbjudande, där vi som exklusiv leverantör kan tillhandahålla en global betaltjänst för en kund som växer snabbt på den internationella marknaden”, säger Tomas Nörgaard, försäljningsdirektör på Paynova. BANG CD – EN GLOBAL LEVERANTÖR MED HÖG TILLVÄXTBang CD är baserat i Singapore men agerar globalt, med försäljning i såväl Australien, som Europa och USA. Försäljningen är idag fokuserad på CD och DVD-skivor men planeras utökas i framtiden. Ytterligare information om Bang CD återfinns på www.bangcd.com ETABLERAD MARKNADSPOSITION I SEGMENTET RETAILPaynova har i retail-segmentet har ett stort antal anslutna e-handlare, bland annat genom bolagets samarbete med tyska Internet Service Providern STRATO. Paynovas marknadsposition är starkast inom små och medelstora handlare. Paynovas ambition inom retail-segmentet är att tillsammans med bolagets partners växa på marknaderna Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna med Paynovas standardiserade betaltjänst. Till Paynovas styrkor hör (1) låga fasta avgifter, (2) förenklad administration, (3) många lokala betalsätt i en PCI-certifierad tjänst och (4) helpdesk för användarna. Bolagets planerade insatser, i kombination med den tillgängliga marknadens storlek gör att Paynova bedömer att intäkterna från segmentet retail kommer att ha en fortsatt stark tillväxt framöver.RETAIL – FORTSATT STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXTPaynovas marknadssegment retail omfattar Internetbaserad försäljning av fysiska varor (exempelvis böcker, kläder och konsumentelektronik). Hit räknas även traditionell postorder/mailorder. Marknaden för retail-segmentet i EU7 beräknas 2011 uppgå till 1 650 miljarder SEK. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten från 2006 och framåt förväntas överstiga 20 procent. Under 2006 beräknades marknadens värde till 620 miljarder SEK.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Tomas Nörgaard, försäljningsdirektör Telefon: 0708-17 52 80E-post: tomas.norgaard@paynova.comKarl Alberts, marknadschefTelefon: 070-33 55 326E-post: karl.alberts@paynova.comOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 11 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 600 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com