Press release

PAYNOVA I GLOBALT PARTNERSKAP MED TYSKA GS SOFTWARE SOLUTIONS

“Vi har valt Paynova som partner eftersom vi vill erbjuda våra kunder en modern, flexibel och kostnadseffektiv betaltjänst. Med Paynovas ledande betaltjänst stärker vi vårt erbjudande mot e-handlarna och ger dem möjlighet att öka sin försäljning”, säger Hans-Helmut Berg, verkställande direktör på GS.GS har idag ett stort antal licenstagare som under det närmaste året kan anslutas till bolagets senaste e-handelsplattform GS ShopBuilder 6, där Paynova nu är leverantör av betaltjänster. GS ShopBuilder 6 kommer också inom kort att bli en del av tjänstepaketet ”STRATO Kompakt-Shops”, som marknadsförs av Tysklands största Internet Service Provider, STRATO. GS ShopBuilder 6 kommer även att marknadsföras i Storbritanien och USA.”Den här affären stärker båda parter. Med hjälp av GS:s kraftfulla organisation, internationella varumärke och effektiva mjukvara kan Paynova knyta till sig tusentals nya e-handlare på kort tid, samtidigt som Paynovas betaltjänst understödjer GS:s fortsatta expansion i Europa och resten av världen. Det ska bli mycket spännande att tillsammans med GS tillvarata alla de möjligheter som den växande handeln över Internet för med sig”, säger Lars Ekstedt, verkställande direktör för Paynova. Paynovas betaltjänst har redan installerats och testats i e-handelsplattformen GS ShopBuilder 6, vilket borgar för en effektiv implementering hos e-handlarna. Garanterade betalningar och eliminering av kreditrisken är andra fördelar för e-handlarna, som med Paynovas lösning också slipper teckna egna inlösenavtal med bankerna. Paynova ger e-handlarna möjlighet att ta betalt via VISA, MasterCard, Eurocard, Diners Club, och ytterligare 18 lokala betalningssätt, exempelvis girolösningen Online-Überweisung i Tyskland.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Ekstedt, verkställande direktör, Paynova ABTelefon: 0703-74 27 37Hans-Helmut Berg, verkställande direktör, GS Software Solutions GmbHTelefon: + 49 (0) 231-97 50 77 340OM GS SOFTWARE SOLUTIONS GMBHGS är en del av GS Software AG, (”GSAG”) som är ledande leverantör av e-handelsplattformar för hosting providers och företagskunder. Som marknadsledande i Europa och med ett världsomspännande nätverk av partners står bolaget för lösningar som möjliggör långsiktig framgång i e-handelssektorn. GSAG har med ett stort antal installationer redan etablerat en standard för små och medelstora företag som är anpassad till kundernas kravspecifikationer.Ledande Internet Service Providers erbjuder GSAG:s mjukvara och därmed en etablerad och framtidssäker e-handelsplattform till sina medelstora kunder. GSAG:s produkter möjliggör för alla företag att dra fördel av e-handeln. Den effektiva administrationen, de låga kostnaderna, och den omfattande funktionaliteten är väl anpassad till de krav som medelstora företags ställer – från enkla webbutiker till komplexa företagslösningar. För mer information om GS: www.gs-shopbuilder.de/home_en/ OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com