Press release

PAYNOVA INBJUDER TILL TELEFONKONFERENS

Program: Styrelseordförande Lars Guldstrand och VD och koncernchef Per Sunnemark presenterar Paynovas bokslutskommuniké samt kommenterar bolagets framtidsutsikter.Tid: Torsdagen den 22 februari 2007 kl. 13.00.Ytterligare information om inloggningsuppgifter inom kort.OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com