Press release

PAYNOVA INGÅR SAMARBETE MED POLARCAPE

Paynova har skrivit ett samarbetsavtal med konsultbolaget Polarcape Consulting AB. Avtalet löper initialt över ett år och Polarcape kommer att vara primär leverantör av vissa definierade IT-tjänster. Del av upparbetat arvode under 2018 kommer att kvittas mot aktier i Paynova.

Syftet med samarbetet är i huvudsak att skapa ökade skalfördelar för Paynova genom Polarcapes etablerade verksamhet i Makedonien. Detta möjliggör för Paynova att bli mer kostnadseffektiva i sin systemutveckling såväl som att kunna skala upp verksamheten snabbare vid behov.
Upparbetat arvode om maximalt 2 MSEK under 2018 kommer att kvittas mot nyemitterade aktier i Paynova i början av 2019. Den riktade nyemissionen förutsätter att styrelsen får förnyat emissionsbemyndigande på kommande årsstämma. Priset per aktie är bestämt till 0,42 SEK, motsvararande ett vägt genomsnitt de senaste 30 dagarna, vilket medför en emission om maximalt 4 761 905 nya aktier. Utspädningen beräknas uppgå till maximalt 1,38%.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 08:45 CEST.